Wat geloven wij?

Vanuit onze christelijke levensovertuiging erkennen wij dat kinderen ons gegeven zijn en dat zij nooit ons bezit zullen zijn. Kinderen moeten bij voorkeur opgroeien in een veilige en geborgen omgeving. Binnen ons gezin hebben wij plaats en ruimte weten te creëren voor andere, meestal kwetsbare kinderen die dit (tijdelijk) niet hebben. Wij richten ons hierbij met name op een nogal kwetsbare groep in de samenleving: jongeren tussen de 8 en 18 jaar ongeacht sekse, nationaliteit of religie.
Powered by VivianCMS